Bústia de l'Altanto!!

Creus que darrerament ha augmentat la corrupció política?

Vots: 104Bústia de l'Altanto!! - Suggerències i altres
Agenda cultural del Baix Segrià
  • AVUI:
  • DEMÀ:
Bústia de l'Altanto!! - Suggerències i altres
El Temps
Avui
Temperatura: ºC
Humetat: %
ºC
ºC
Sortida de Sol:
Posta de Sol:
Demà
Màxima: ºC
Mínima: ºC
Bústia de l'Altanto!!

Tens alguna cosa a dir?

Queixes, suggerències, observacions, coses interessants, ... La bústia de l'Altanto!! t'escolta

Nom:
E-mail:
Comentari:
Suma( 4 + 0 )
B�stia de l'Altanto!! - Sugger�ncies i altres

Zona Rural

Enrere

Llena i Unió de Pagesos valoren positivament el resultat del debat monogràfic sobre el món agrari

S'aconsegueix l'acord per impulsar el Pla Estratègic Nacional de Suport a l'Agricultura i l'Alimentació (PENSAA)

  • Foto: Parlament de Catalunya (Xavier Prat)
  • Foto: Parlament de Catalunya (Xavier Prat)
  • Foto: Parlament de Catalunya (Xavier Prat)
  • Foto: Parlament de Catalunya (Xavier Prat)
7 fotos

El conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena, ha fet una primera valoració positiva de les resolucions aprovades en el debat monogràfic sobre el món agrari celebrat ahir al Parlament de Catalunya. Un dels reptes del conseller que era aconseguir el màxim consens possible s'ha materialitzat amb l'aprovació per una unanimitat de la gran majoria de propostes de resolució.

Els grups que donen suport al Govern han aconseguit consensuar un document unitari que aplega més d'un centenar de mesures agrupades en set grans eixos com són la nova Política Agrària Comuna (PAC), el desenvolupament rural sostenible, la innovació o l'Administració agrària.

Pel que fa a les infraestructures rurals i agràries, s'impulsarà un nou pla de regadius 2008-2020. A més, es modificarà el marc que regula el finançament dels nous regadius i d'aquells que es modernitzin. També s'ha aprovat impulsar un pla de camins i un pla de xoc per un primer horitzó 2011-2017.

D'altra banda, es modificarà el PDR 2007-2013 perquè els imports de les indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i en zones desafavorides fora de les de muntanya s'adeqüin als costos addicionals i a les pèrdues d'ingressos del sector. Així mateix, es desenvoluparà una llei de desenvolupament rural sostenible a Catalunya que promogui la diversificació econòmica de l'economia rural.

Agricultura, ramaderia i pesca

Es treballarà per buscar alternatives de negoci al sector lacti català i es planteja com a oportunitat les màquines expenedores de llet. D'altra banda, el cooperativisme agrari compta amb diferents mesures per tal de potenciar-lo com són la promoció d'una nova llei de cooperatives, per tal de rellançar-ne la seva figura; l'elaboració d'un pla marc del cooperativisme agrari amb el suport de la Federació Catalana de Cooperatives Agràries (FCAC); l'orientació del pla de modernització de cooperatives cap a la millora de processos com la comercialització o bé mesures financeres per impulsar aquesta agroindústria.

Alimentació i agroindústria

Tal com ha proposat el conseller en el decurs del debat monogràfic, s'ha acordat posar en marxa un Pla Estratègic Nacional de Suport a l'Agricultura i l'Alimentació (PENSAA). Aquest pla serà interdepartamental, de vuit anys de durada i amb l'objectiu d'impulsar la competitivitat, la formació, la innovació, la internacionalització, la comercialització i la conscienciació dels ciutadans.

En el marc de la promoció, hi ha mesures vinculades als distintius de qualitat, comerç de proximitat, producció ecològica, vi, així com l'impuls d'una nova marca de garantia que promogui el producte alimentari d'origen català de qualitat. Precisament, respecte les xarxes de proximitat, es fomentarà l'impuls de sistemes i canals de venda per eliminar intermediaris entre el productor i el consumidor. Es prioritzarà la venda directa, i es modificarà la normativa per permetre a les agrupacions de productors vendre de forma directa els seus productes en espais públics.

D'acord amb les peticions del sector, una de les actuacions aprovades és garantir recursos humans i materials suficients per dur a terme tasques d'inspecció, control i si s'escau sanció.

Coneixement i el valor afegit

En matèria de formació, es destinaran els recursos necessaris per executar anualment un Pla de formació dels professionals agraris per compte propi a Catalunya, amb recursos del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) i del departament de Treball, a través dels fons destinats a la formació continua dels ocupats, a part d'altres mesures.

S'establirà un pla estratègic interdepartamental de R+D+i en l'àmbit agroalimentari així com la promoció d'un únic campus d'excel·lència internacional agroalimentari. També es pretén crear una xarxa d'innovació rural on les Escoles de Capacitació Agrària (ECA) siguin elements estratègics d'innovació i formació.

Administració agrària

Es proposa la simplificació administrativa en diferents camps, com ara l'artesania alimentaria, la gestió de documents o l'autorització de productes innovadors. D'altra banda, es compensarà el gravamen autonòmic de l'import sobre les rendes minoristes de determinats hidrocarburs per agricultors i ramaders.

Els sindicats

D'altra banda, Unió de Pagesos considera que el debat monogràfic sobre el sector agrari celebrat ahir pel Parlament de Catalunya ha estat fructífer i que les forces polítiques han assolit compromisos que recullen bona part de les propostes plantejades pel sindicat als grups parlamentaris durant els darrers mesos. El sindicat agrari demana al Govern de la Generalitat actual (i futur) i als departaments competents que apliquin amb la màxima celeritat els acords aprovats pel Parlament de Catalunya. Unió de Pagesos farà un seguiment del compliment d'aquests acords, ja que moltes de les mesures aprovades són urgents per pal·liar la greu crisi que pateixen els sectors agrícoles i ramaders a Catalunya.

La pràctica totalitat de les mesures proposades pel sindicat han estat recollides durant el debat parlamentari en matèria de: justícia i equitat en el comerç agroalimentari, millora de la competitivitat, formació i millora dels recursos humans, protecció de l'espai agrari, propostes de Política Agrària Comuna i compromisos de política institucional.

Data de Publicació 14 Abril de 2010
Comentari Article0 comentaris    Imprimir Articleimprimir
Més notícies sobre " agricultura, fruticultura, ramaderia , DAAM , Generalitat , PAC , Partits polítics , sindicat agrari "

** L'Altanto!! no es fa responsable de les opinions que puguin manifestar els usuaris.