Bústia de l'Altanto!!

Creus que darrerament ha augmentat la corrupció política?

Vots: 103Bústia de l'Altanto!! - Suggerències i altres
Agenda cultural del Baix Segrià
  • AVUI:
  • DEMÀ:
Bústia de l'Altanto!! - Suggerències i altres
El Temps
Avui
Temperatura: ºC
Humetat: %
ºC
ºC
Sortida de Sol:
Posta de Sol:
Demà
Màxima: ºC
Mínima: ºC
Bústia de l'Altanto!!

Tens alguna cosa a dir?

Queixes, suggerències, observacions, coses interessants, ... La bústia de l'Altanto!! t'escolta

Nom:
E-mail:
Comentari:
Suma( 1 + 8 )
B�stia de l'Altanto!! - Sugger�ncies i altres

Zona Rural

Enrere

Nou calendari de caça amb novetats destacades

1 fotos

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha publicat el document de les espècies objecte d'aproditament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2011-2012 en tot el territori de Catalunya. Entre les novetats incorporades en la normativa de la temporada de caça 2011-2012 destaquen:

- Pel que fa a la caça major, i a l'igual que la temporada anterior, es fixa de forma general a tot Catalunya l'inici de la temporada de caça del porc senglar el primer diumenge de setembre (dia 5), com a conseqüència de la seva abundància i amb l'objectiu de prevenir danys que puguin causar. Tot i això, les novetats d'enguany se centren en el fet que a les comarques de Girona s'avança el seu inici al primer diumenge de juliol (dia 3) i dura fins el segon diumenge de març del 2012 (dia 11), atès que és l'àmbit territorial català on la densitat de porcs senglar és més alta. També s'allarga a les comarques de Lleida fins el quart diumenge de març (dia 25), ja que és el mes en què aquesta espècie genera més danys.

Pel que fa a la resta d'espècies cinegètiques de caça major, es regulen els períodes hàbils de caça major en les àrees privades i locals de caça, d'acord amb els següents períodes:

En les àrees privades i locals de caça, el període hàbil de caça de l'isard comprèn del segon diumenge d'octubre (dia 9) al quart diumenge de desembre (dia 25), ambdós inclosos i per a ambdós sexes. El període hàbil de caça de la cabra salvatge va de l'1 de març al 31 de maig, ambdós inclosos i exclusivament per a mascles, i entre el segon diumenge d'octubre (dia 9) i el 31 de desembre, ambdós inclosos i per a ambdós sexes. El període hàbil del cérvol és entre el segon diumenge de setembre (dia 11) i el quart diumenge d'octubre (dia 23), ambdós inclosos i exclusivament per a mascles i en la modalitat d'acostament, i entre el quart diumenge d'octubre (dia 23) i el quart diumenge de febrer (dia 26), ambdós inclosos i per a ambdós sexes. El període hàbil de la daina és entre el segon diumenge d'octubre (dia 9) i el quart diumenge de febrer (dia 26), ambdós inclosos i per a ambdós sexes.

La novetat és per al cabirol, i queda de la següent manera: del primer diumenge de setembre (dia 4) al tercer diumenge de novembre (dia 20), ambdós sexes i en qualsevol modalitat; del primer diumenge de gener (dia 1) al quart diumenge de febrer (dia 26), exclusivament per a femelles i en les modalitats d'aguait o acostament; i del segon diumenge d'abril (dia 8) a l'últim diumenge de juliol (dia 29), exclusivament per a mascles i en les modalitats d'aguait o acostament; i s'afegeixen els mesos de gener i febrer per a caçar exemplars femelles per aguait o acostament.

Pel que fa als períodes i dies hàbils de la mitja veda durant la qual es pot caçar guatlles, tórtores, tudons, coloms roquers, garses i estornells vulgars, són els següents:

Barcelona, Tarragona i Terres de l'Ebre: 15, 21 i 28 d'agost i 4 de setembre.

Girona: dijous, diumenges i festius no locals compresos entre el 15 d'agost i l'11 de setembre.

Lleida: dijous, dissabtes, diumenges i festius entre el 15 d'agost i l'11 de setembre.

- Quant als períodes hàbils de caça menor, són els següents: caça menor en general del segon diumenge d'octubre (dia 9) al dia 5 de febrer, ambdós inclosos; per a la perdiu roja i perdiu xerra de muntanya del segon diumenge d'octubre (dia 9) a l'1 de gener, ambdós inclosos; i per a l'ànec griset i la fredeluga entre el segon diumenge d'octubre (dia 9), i el dia 15 de gener, ambdós inclosos. La novetat és l'ampliació del període hàbil de la guineu entre el primer diumenge de setembre (dia 4) i el quart diumenge de febrer (dia 26), ambdós inclosos, per a facilitar la seva cacera en batuda durant el període hàbil de caça de porc senglar.

Pel que fa a previsions específiques de caràcter territorial, destaquen la de determinades comarques de Lleida per minimitzar els danys que causen a conreus agrícoles tant els conills com els tords i els estornells. Així, excepcionalment, per les característiques i usos agronòmics propis de les comarques de l'Urgell, Pla d'Urgell, Segrià, Segarra, Noguera i Garrigues, el director dels serveis territorials del Departament a Lleida pot autoritzar, previ informe favorable del consell territorial de caça i amb les limitacions escaients, la caça de conill amb gos i escopeta a partir d'avui dimarts i fins al 31 d'agost, sempre que l'abundància de conills en aquestes comarques causi danys a l'agricultura i la pràctica d'aquesta caça no perjudiqui els cultius, ni la fauna protegida.

I també excepcionalment, per les característiques agronòmiques dels conreus d'olivera, el període hàbil de caça del tord comú, tord ala - roig i estornell vulgar en les àrees de caça de les comarques de les Garrigues, Segrià i Urgell s'allarga des del primer diumenge de febrer (dia 5) fins el tercer diumenge de febrer (dia 19), ambdós inclosos, limitant els dies de caça als dissabtes i diumenges.

 

Data de Publicació 27 Juny de 2011
Comentari Article0 comentaris    Imprimir Articleimprimir
Més notícies sobre " caçadors , DAAM "

** L'Altanto!! no es fa responsable de les opinions que puguin manifestar els usuaris.