Bústia de l'Altanto!!

Creus que darrerament ha augmentat la corrupció política?

Vots: 103Bústia de l'Altanto!! - Suggerències i altres
Agenda cultural del Baix Segrià
  • AVUI:
  • DEMÀ:
Bústia de l'Altanto!! - Suggerències i altres
El Temps
Avui
Temperatura: ºC
Humetat: %
ºC
ºC
Sortida de Sol:
Posta de Sol:
Demà
Màxima: ºC
Mínima: ºC
Bústia de l'Altanto!!

Tens alguna cosa a dir?

Queixes, suggerències, observacions, coses interessants, ... La bústia de l'Altanto!! t'escolta

Nom:
E-mail:
Comentari:
Suma( 4 + 2 )
B�stia de l'Altanto!! - Sugger�ncies i altres

Salut, cos i ment

Enrere

Més que ensenyar a dir la /r/

1 fotos

La logopèdia és una disciplina que intervé en cinc paràmetres: la comunicació, el llenguatge, la parla, la veu i la deglució.

En els inicis d'aquesta especialitat s'intervenia només en la població infantil. Fet que fa que la logopèdia es conegui per ensenyar les /r/ als infants. Però em de saber que, una persona de qualsevol edat i amb una afectació neurològica també pot tenir afectada la parla.

Fa uns anys, el camp d'intervenció de la logopèdia s'ha ampliat a la població adulta i la tercera edat, com també s'han millorat les tècniques d'intervenció.

Avui dia es treballa al voltant de:


Llenguatge:

Aquest es divideix en llenguatge oral i escrit.

El llenguatge oral comporta la forma verbal i no verbal, mitjançant una conversa espontània o dirigida, recolzada o no per imatges. En aquest nivell, es treballa l'estructura i organització de la frase, la comprensió del llenguatge, el vocabulari, la coherència i cohesió per donar significat a la frase i conversa, etc.

El llenguatge escrit té a veure amb la lecto-escriptura. El llenguatge amb el recolzament del paper, sigui per llegir i/o escriure entenent, tant lletres com números i les múltiples utilitzacions d'aquests.


Parla:

Pot ser per causa orgànica -afectació dels òrgans que influeixen en la parla-, causa funcional -no hi ha una bona col·locació d'aquests òrgans o a nivell d'oïda no hi ha una bona discriminació auditiva-, causa audiògena -l'origen està donat per una pèrdua auditiva i depenent d'aquesta influirà més o menys el desenvolupament de la parla-.

La fluïdesa de la parla també es pot veure obstaculitzada en forma de quequeig.


Veu:

Pot ser degut a una causa orgànica, en que estan afectats els sistemes que intervenen directament en la veu, les cordes vocals i la laringe.

En la causa funcional, està afectat l'hàbit fonatori i la funció dels òrgans que formen part del procés de la veu.


Deglució:

Aquesta té diverses fases per les que passa l'aliment. Des de que s'introdueix en la boca i fins que és empassat i comença el camí cap a l'esòfag. Dins d'aquestes fases es poden produir algunes dificultats. Molt sovint, s'observa en la consulta d'un dentista, quan no poden col·locar l'aparatologia adequada. Però no sempre és així, sobretot, quan una persona té dificultats per empassar l'aliment i aquest acaba marxant per la via oral.

"És important que una persona pugui arribar a entendre el món mitjançant l'eina del llenguatge.Com també s'ha de tenir en compte els òrgans bucofonadors amb la resta del cos per restablir la seva funcionalitat, estructura i harmoniositat."

Per finalitzar, és important saber que el logopeda, sovint, estarà coordinat amb d'altres professionals de valuosa importància que podran complementar la nostra teràpia: els mestres, l'otorinolaringòleg, l'odontopediatra i ortodontista, els fisioterapeutes, els psicòlegs, els metges especialistes en estomatologia, etc.

 

Esther Muñoz
Logopeda
Nº col·legiada: 3525

 

 

Data de Publicació 21 Maig de 2012
Comentari Article0 comentaris    Imprimir Articleimprimir
Més notícies sobre " malalties "

** L'Altanto!! no es fa responsable de les opinions que puguin manifestar els usuaris.