Bústia de l'Altanto!!

Creus que darrerament ha augmentat la corrupció política?

Vots: 103Bústia de l'Altanto!! - Suggerències i altres
Agenda cultural del Baix Segrià
  • AVUI:
  • DEMÀ:
Bústia de l'Altanto!! - Suggerències i altres
El Temps
Avui
Temperatura: ºC
Humetat: %
ºC
ºC
Sortida de Sol:
Posta de Sol:
Demà
Màxima: ºC
Mínima: ºC
Bústia de l'Altanto!!

Tens alguna cosa a dir?

Queixes, suggerències, observacions, coses interessants, ... La bústia de l'Altanto!! t'escolta

Nom:
E-mail:
Comentari:
Suma( 7 + 6 )
B�stia de l'Altanto!! - Sugger�ncies i altres

Digues la teva!

Enrere

8 de març: cent anys de reivindicacions

Davant la crisi, les dones som la clau

1 fotos

Aquest març del 2011 farà 100 anys que les dones del món ens mobilitzem durant una mateixa jornada per reivindicar unides i simultàniament els nostres drets i la millora de les nostres condicions de vida, participació i treball. Un Dia Internacional de les Dones posat en marxa a iniciativa de Clara Zektin (Sajonia, 1857 - Moscú, 1933) el 1910, que va començar a celebrar-se amb les característiques reivindicatives d'igualtat, unitat i mobilització al març de 1911. Com a homenatge a aquest segle transcorregut, fem un reconeixement als orígens d'aquesta data simbòlica, però efectiva de lluita i conscienciació, que va sorgir precisament a l'àmbit de les feministes treballadores i sindicalistes, que van defensar més drets per a totes les dones i més drets i condicions de vida per a totes les treballadores.

CCOO afrontem aquest 8 de març de 2011, Dia Internacional de la Dona Treballadora, en un context de crisi econòmica, en el qual les polítiques macroeconòmiques han desplaçat l'esforç i la preocupació per les polítiques d'igualtat que anys enrere havien adquirit especial rellevància.

eafirmem el nostre compromís amb l'eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones perquè les dones continuem tenint menys taxa d'activitat i més atur de llarga durada; també, juntament amb les persones joves i immigrades, suportem la precarietat i la desigualtat salarial més grans, i s'ha agreujat la nostra vulnerabilitat social. Moltes dones no tenen dret a la prestació d'atur (autònomes, treballadores de la llar) i la mitjana de les que reben prestacions ho fan en menor quantitat i temps. Tot això accentua la pobresa femenina. Tot i qüestionar el model productiu i plantejar-ne un canvi cal que es tingui en compte la caracterització diferent de les dones en el mercat laboral per evitar que les discriminacions es continuïn perpetuant.

Davant d'aquesta situació rebutgem la reforma laboral aprovada pel Govern, que en comptes de crear ocupació el que fa és contribuir a la devaluació, encara més, de les garanties laborals, fet que ens va abocar a una vaga general, el 29 de setembre de l'any passat, que va comptar amb el suport de les associacions de dones que comparteixen les nostres reivindicacions. Per tant, nosaltres continuarem exigint canvis substancials d'aquesta reforma que segueix sense crear ocupació i augmenta la temporalitat i la precarietat laboral.

Des de aquesta constatació, CCOO valorem positivament l'Acord pel creixement, l'ocupació i la garantia de les pensions, que inclou mesures d'acció positiva necessàries com la millora del nivell contributiu de les pensions de les dones, ja que manté els 15 anys com a període mínim per accedir a la pensió contributiva de jubilació i considera com a temps cotitzat, per al càlcul de les futures pensions, els tres anys d'excedència per tenir cura de criatures i reconèixer fins a dos anys de cotització per a períodes d'interrupció de la vida laboral per la cura de filles o fills.

Alhora, la crisi ha posat de manifest l'escassa voluntat de partits polítics i governs per promoure canvis estructurals que afavoreixin la igualtat efectiva entre dones i homes. Una prova d'aquestes polítiques és la desaparició d'algunes institucions i organismes públics, com el Ministeri d'Igualtat, a escala estatal, i l'eliminació del Programa de seguretat contra la violència masclista del Departament d'Interior i de la Direcció General d'Igualtat en l'Ocupació del Govern de Catalunya, fets que poden suposar un fort retrocés en les polítiques de gènere i una ruptura dels compromisos d'igualtat europeus i internacionals.

Des de CCOO lluitem perquè les administracions impulsin mesures per reactivar l'economia i crear ocupació de qualitat. Cal tenir en compte les reivindicacions per eliminar les desigualtats existents, fer que les dones treballin en tots els sectors i que se superi la forta segregació ocupacional existent i promoure, si cal, mesures d'acció positiva. Cal que la retallada de les polítiques socials i les privatitzacions dels serveis públics no repercuteixin directament en les condicions de vida de les dones, ja que d'una banda es veu afectat un sector laboral marcadament feminitzat i, de l'altra, la pèrdua de poder adquisitiu repercuteix amb més càrrega de treball per a les dones.

CCOO continuarem centrant els nostres esforços i treballant activament en la negociació de mesures i plans d'igualtat a les empreses mitjançant la negociació col·lectiva, abordant l'accés i la promoció a l'ocupació, la formació, la retribució, la conciliació, la prevenció de l'assetjament sexual, etc., que permetin millorar les condicions de vida i treball de les dones. Les empreses han d'aplicar mesures destinades a evitar la discriminació per raó de gènere a la feina, que evitin els expedients de regulació d'ocupació, avaluïn els riscos laborals i apliquin les mesures preventives adients, amb la incorporació de la dimensió de gènere. Creiem que s'ha de millorar la participació real i la representació de les dones en tots els àmbits. Considerem que els temps de vida i de treball han de ser compartits i s'ha de fer compatible la vida laboral i personal de dones i homes. Cal avançar en més autonomia per a les dones i reforçar la inversió pública en infraestructures socials per educació infantil i atenció a persones amb dependència.

CCOO seguirem denunciant la violència masclista que és la major xacra social del nostre país i exigint el reforç de les estratègies i mecanismes que la combatin. Així mateix mostrem el nostre rebuig a la violència exercida contra les dones en qualsevol de les seves manifestacions que la toleren o la justifiquen.

CCOO denunciem les discriminacions existents i reivindiquem més ocupació i de major qualitat per crear una societat més justa i igualitària.


Inma Romeo Mallafré
Secretària de Polítiques d'Igualtat
CCOO Terres de Lleida

 

Data de Publicació 07 Març de 2011
Comentari Article0 comentaris    Imprimir Articleimprimir
Més notícies sobre " igualtat , sindicats de treballadors "

** L'Altanto!! no es fa responsable de les opinions que puguin manifestar els usuaris.