Bústia de l'Altanto!!

Creus que darrerament ha augmentat la corrupció política?

Vots: 103Bústia de l'Altanto!! - Suggerències i altres
Agenda cultural del Baix Segrià
  • AVUI:
  • DEMÀ:
Bústia de l'Altanto!! - Suggerències i altres
El Temps
Avui
Temperatura: ºC
Humetat: %
ºC
ºC
Sortida de Sol:
Posta de Sol:
Demà
Màxima: ºC
Mínima: ºC
Bústia de l'Altanto!!

Tens alguna cosa a dir?

Queixes, suggerències, observacions, coses interessants, ... La bústia de l'Altanto!! t'escolta

Nom:
E-mail:
Comentari:
Suma( 10 + 1 )
B�stia de l'Altanto!! - Sugger�ncies i altres

Actualitat

Enrere

Els pares que adoptin un nen tindran l'obligació d'informar-los abans dels 12 anys

És una de les mesures aprovades en el Llibre segon del Codi Civil de Catalunya

1 fotos

El Parlament de Catalunya, ha aprovat avui el Llibre segon del Codi civil de Catalunya relatiu a la persona i a la família. El llibre segon adapta la llei als canvis que s'han produït en la societat catalana i a les característiques de les famílies actuals que no són reflectides en el Codi de Família vigent aprovat l'any 1998.

Entre les mesures més destacades hi ha en primer lloc l'equiparació de diverses modalitats de família, com ara la família monoparental, les unions estables de parella, i les famílies recompostes o reconstituïdes.

Una altra novetat destacada és que s'abandona el principi general de que el trencament de la convivència entre una parella significa de forma automàtica que els fills hagin de ser apartats d'un dels progenitors per quedar encomanats de forma individual a l'altre. Davant de la ruptura de les parelles, el nou text parteix de la igualtat de drets i deures dels progenitors i busca preferentment que comparteixin la responsabilitat dels fills. Lògicament, tot dependrà de cada cas.

Les regles sobre l'atribució de l'ús de l'habitatge familiar presenten novetats importants. Tot i partir d'atribuir-lo, preferentment, al cònjuge a qui correspongui la guarda dels fills, es posa èmfasi en que cal valorar les circumstàncies del cas concret. S'incorporen nous supòsits: Es podrà cedir l'habitatge al cònjuge més desafavorit en cas que qui tingui la guarda dels fills disposi de mitjans suficients per a si mateix i per als menors. Es pot cedir l'habitatge o la part que en correspongui, per cobrir la pensió alimentària i la del cònjuge. Es tindrà en compte també el valor econòmic per la cessió del domicili en el moment de determinar la quantia de la pensió.
L'atribució de l'ús de l'habitatge es preveu com a temporal.

Amb el nou text, es consideren parelles estables dues persones la convivència de les quals dura més de dos anys ininterromputs, o aquelles que iniciada la seva convivència tenen un fill en comú o aquelles que formalitzin la seva relació en escriptura pública. També es contempla la possibilitat de constituir com a famílies les parelles que tenen una convivència estable però que estan formades per persones que no es poden casar perquè una d'elles continua casada amb una altra persona.

En línia amb la legislació comparada més moderna, s'imposa als adoptants l'obligació d'informar el fill adoptat sobre l'adopció, requisit indispensable perquè pugui exercir el seu dret a conèixer els seus progenitors biològics. Els protegintors ho hauran de fer quan el nen sigui madur o com a màxim fins als 12 anys.

Una vegada ha quedat aprovada al Parlament amb els vots del tripartit s'ha consensuat que la llei entri en vigor l'1 de gener del 2011

Data de Publicació 13 Juliol de 2010
Comentari Article0 comentaris    Imprimir Articleimprimir
Més notícies sobre " Generalitat "

** L'Altanto!! no es fa responsable de les opinions que puguin manifestar els usuaris.