Bústia de l'Altanto!!

Creus que darrerament ha augmentat la corrupció política?

Vots: 103Bústia de l'Altanto!! - Suggerències i altres
Agenda cultural del Baix Segrià
  • AVUI:
  • DEMÀ:
Bústia de l'Altanto!! - Suggerències i altres
El Temps
Avui
Temperatura: ºC
Humetat: %
ºC
ºC
Sortida de Sol:
Posta de Sol:
Demà
Màxima: ºC
Mínima: ºC
Bústia de l'Altanto!!

Tens alguna cosa a dir?

Queixes, suggerències, observacions, coses interessants, ... La bústia de l'Altanto!! t'escolta

Nom:
E-mail:
Comentari:
Suma( 4 + 2 )
B�stia de l'Altanto!! - Sugger�ncies i altres

Actualitat

Enrere

El Dipòsit de Residus de Seròs rep l'autorització ambiental

1 fotos

La Generalitat ha presentat avui al president del Consell Comarcal del Segrià, als alcaldes i organitzacions la resolució de la Ponència Ambiental de la Direcció general de Qualitat Ambiental per la qual s'atorga a l'empresa Dipòsits Controlats de Catalunya S.L. l'autorització ambiental per al projecte de dipòsit controlat de residus no perillosos (classe II) a ubicar eventualment en el paratge "Lo Collet", Finca Margarita, de Seròs.

Es tracta d'una autorització ambiental condicionada a, entre altres requeriments exigits per la legislació vigent, que abans de l'inici de les obres es presenti el projecte constructiu a la Direcció General de Qualitat Ambiental, que en demanarà l'avaluació a les unitats corresponents de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC). Aquest projecte constructiu haurà d'incloure totes les consideracions i aportacions dutes a terme en la documentació complementària presentada i en les al·legacions a la proposta de resolució presentades pel Consell Comarcal del Segrià, ajuntaments i entitats, i, si és el cas, indicar les mesures a dur a terme per garantir l'estabilitat del vas, la seva estanquitat i la continuïtat de la impermeabilització, i pel que fa a la canalització del Barranc de l'Aiguamoll. 
 
L'autorització condicionada ha estat concedida després de seguir el procediment administratiu que defineix la normativa vigent; de demanar els informes preceptius a les administracions competents, entre els quals hi ha l'informe favorable del Servei Regional a Lleida de l'Agència de Protecció de la Salut, i del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, entre altres; i de valorar totes les al·legacions presentades per les institucions, entitats i particulars.
 
En els propers dies es procedirà a notificar formalment als interessats el contingut de la resolució, contra la qual es pot interposar potestativament recurs de reposició.

 

La tramitació urbanística del projecte, encara en curs

La resolució que serà notificada formalment al setembre es refereix a l'autorització ambiental i ha tingut en compte l'informe d'adequació urbanística favorable emesa per l'ajuntament de Seròs. No obstant, manca continuar i concloure la tramitació urbanística, en el sentit que segons la normativa escaigui, la validació del projecte constructiu per part de l'ACA i l'ARC i la petició i resolució de la llicència d'obres, d'acord a dret.
 

 

 

Data de Publicació 21 Agost de 2012
Comentari Article0 comentaris    Imprimir Articleimprimir
Més notícies sobre " dipòsit residus Seròs , Generalitat "

** L'Altanto!! no es fa responsable de les opinions que puguin manifestar els usuaris.