Bústia de l'Altanto!!

Creus que darrerament ha augmentat la corrupció política?

Vots: 103Bústia de l'Altanto!! - Suggerències i altres
Agenda cultural del Baix Segrià
  • AVUI:
  • DEMÀ:
Bústia de l'Altanto!! - Suggerències i altres
El Temps
Avui
Temperatura: ºC
Humetat: %
ºC
ºC
Sortida de Sol:
Posta de Sol:
Demà
Màxima: ºC
Mínima: ºC
Bústia de l'Altanto!!

Tens alguna cosa a dir?

Queixes, suggerències, observacions, coses interessants, ... La bústia de l'Altanto!! t'escolta

Nom:
E-mail:
Comentari:
Suma( 5 + 9 )
B�stia de l'Altanto!! - Sugger�ncies i altres

Avís Legal

ALTANTO.CAT és l'edició digital de la revista Altanto!!. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del lloc web www.altanto.cat, i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, software) pertanyen a RSS Comunicació SCP o, en el seu cas, a terceres persones.

L'usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui únicament i exclusivament per a ús personal i privat, i queda, per tant, terminantment prohibit utilitzar-los amb finalitats comercials i distribuir-los, així com qualsevol modificació, alteració o descompilació.

Segons preveu l'article 32.1 del text de la llei de propietat intel·lectual, RSS Comunicació SCP s'oposa expressament a la utilització de qualsevol contingut mostrat en aquest site amb l'objectiu de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial (press clipping) sense comptar amb la prèvia autorització d' RSS Comunicació SCP

altanto.cat pot proporcionar l'accés a qualsevol informació, servei, programa o dada a Internet que puguin pertànyer a terceres persones, cas en el qual RSS Comunicació SCP no es fa responsable dels continguts ni atendrà cap reclamació que pugui derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció que tinguin.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que altanto.cat ofereix en el seu lloc web i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; provocar danys en els sistemes físics i lògics d'RSS Comunicació SCP, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys com els esmentats anteriorment.

RSS Comunicació SCP es reserva el dret a fer sense previ avís les modificacions que consideri adients en el seu lloc web, i a poder canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que ofereix com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats. RSS Comunicació SCP perseguirà l'incompliment de les condicions anteriors així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en el seu lloc web i exercirà totes les accions civils i penals que els puguin correspondre en dret.

RSS Comunicació SCP només autoritza esmentar els seus continguts en uns altres llocs web amb el tractament que aquests considerin, sempre que no reprodueixin els continguts d'altanto.cat. En cas de disposar d'un enllaç hipertext a alguna de les seves pàgines, l'usuari ha de saber que està entrant a altanto.cat i ha de percebre en el seu navegador la seva adreça URL.

Amb relació als serveis a disposició dels usuaris a través del registre previ, totes les dades es mantenen en la més estricta privacitat d'acord amb la legislació vigent. altanto.cat compleix aquesta legislació respecte a la protecció de dades personals del seus subscriptors i els manté en la més estricta confidencialitat segons disposa la llei orgànica 15/99 del 13 de desembre del 1999 sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD), així com també ho fa segons disposa la llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (llei 34/2002 de l'11 de juliol).

L'usuari registrat podrà exercitar en tot moment els drets de consulta, accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la LOPD i altres normes que la desenvolupen.

En compliment amb la Ley34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de La información y el Comercio Electrónico (LSSI) i la legislació sectorial concordant, s'informa dels següents aspectes legals:

Raó Social:

RSS Comunicació SCP

Codi d'identificació fiscal:

en constitució

Domicili:

Travessia Sant Bartomeu, 2
esc 3, 1r 3a
Alpicat (Lleida)
T. 973 73 61 18